Switch 48 cổng Quang SFP + 4 cổng SFP 10G FOS-5152

FOS-5152 48 Port 100/1000X + 4 Port 1/10G SFP+ Managed Fiber Switch là thiết bị chuyển mạch quản lý 48 cổng Ethernet 100/1000X và 4 cổng quang SFP 1/10G.