Switch công nghiệp 6 cổng GE + 2 cổng SFP IES-3008-F2

IES-3008-F2 là thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp unmanaged. Cung cấp 6 Ethernet 10/100/1000Mbps và 2 cổng Quang SFP 100/1000Mbps.