Switch công nghiệp 1 cổng Ethernet + 1 cổng Quang Gigabit

XPTN-9000-63-1GX1GT-X là thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp của hãng Scodeno – China sản xuất, thiết bị cung cấp 1 cổng Ethernet 10/100/1000Mbps và 1 cổng Quang 1000Mbps.