Switch công nghiệp 10 cổng quang SFP 10G JHA-MIW8SH

JHA-MIW8SH là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp Managed, cung cấp 10 cổng quang SFP+ 10G.