Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 4 cổng Quang L2+ ONV-IPS36168FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp L2+ ONV-IPS36168FM cung cấp 12 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 4 cổng quang SFP+ 1/10G.