Switch công nghiệp 16 cổng GE + 4 cổng SFP IGS-5225-16T4S

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp Switch công nghiệp IGS-5225-16T4S cung cấp 16 cổng Ethernet 10/100/1000T và 4 cổng quang SFP 100/1000X.