Switch công nghiệp 16 cổng GE + 4 cổng SFP IGS-6325-16T4S

Switch công nghiệp IGS-6325-16T4S cung cấp 16 cổng Giga Ethernet 10/100/1000BASE-T và 4 cổng quang SFP 100/1000/ 2500BASE-X.