Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 4 cổng Ethernet Gigabit

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp XPTN-9000-65-2GX4GT-X Gigabit cung cấp 2 cổng Quang 1000Base-X  và 4 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T.