Switch công nghiệp 2 cổng SFP + 4 cổng GE MIGE2206G-2GF-4GT

Switch công nghiệp MIGE2206G-2GF-4GT Gigabit cung cấp 2 cổng Quang SFP 100/1000M + 4 cổng Ethernet 10/100/1000M.