Switch công nghiệp 2 cổng SFP + 8 cổng GE MIGE2210G-2GF-8GT

Switch công nghiệp MIGE2210G-2GF-8GT Gigabit cung cấp 2 cổng Quang SFP 100/1000M + 8 cổng Ethernet 10/100/1000M.