Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng Quang L2+ ONV-IPS33248FM-4GF

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp,  switch công nghiệp L2+ ONV-IPS33248FM-4GF cung cấp 20 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 4 cổng quang SFP 100/1000Base-X.