Switch công nghiệp 28 cổng ICS5400PTP-12GT12GS4XS

ICS5400PTP-12GT12GS4XS là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Switch công nghiệp 3onedata – cung cấp 4 cổng Quang SFP+ 10G và 12 cổng Quang SFP + 12 cổng Ethernet Gigabit.