Switch công nghiệp 4 cổng GE  + 2 cổng SFP+ IQS-402XSM

Switch công nghiệp IQS-402XSM cung cấp 4 cổng Ethernet 2.5G + 2 cổng quang SFP+ 10G.