Switch công nghiệp 4 cổng SFP + 16 cổng Ethernet 100M MIEN3220-4GF

Switch công nghiệp MIEN3220-4GF cung cấp 4 cổng Quang SFP 10/100/1000M + 16 cổng Ethernet 10/100M.