Switch công nghiệp 4 cổng SFP + 24 cổng Quang Ethernet 100M MIGE3028-4GF

Switch công nghiệp MIGE3028-4GF cung cấp 4 cổng Quang SFP Gigabit + 24 cổng 100M (tùy chọn 24 cổng Ethernet hoặc 24 cổng Quang SC/FC/ST).