Switch công nghiệp 4Ethernet + 1 Quang 100M

XPTN-9000-65-1FX4TX-X là thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp của hãng Scodeno – China cung cấp 4 cổng Ethernet 10/100Mbps và 1 cổng Quang 100Mbps.