Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng Serial IES615-2DI

IES615-2DI là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Switch công nghiệp, cung cấp tuy chọn 1/2 cổng Quang 100M + 3/4/5 cổng Ethernet 10/100M và 2 cổng Serial RS232/485/422.