Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 2 cổng Quang ONV-IPS33108FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp ONV-IPS33108FM cung cấp 8 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 2 cổng Quang 100/1000Base-X.