Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 4 cổng RS232/485 IES618-4D

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp IES618-4F-4D(RS-232) cung cấp 4 cổng Ethernet 10/100M + 4 cổng Serial RS232 + 4 cổng Quang 100M.