Switch công nghiệp 8 cổng GE + 4 cổng SFP+ IGS-6325-8T4X

Switch công nghiệp IGS-6325-8T4X cung cấp 8 cổng Giga Ethernet 10/100/1000BASE-T và 4 cổng quang SFP+ 10G.