Switch công nghiệp 8 cổng Quang + 8 cổng Ethernet Gigabit IES6316-8GT8GS-2P48

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp Switch công nghiệp IES6316-8GT8GS-2P48 cung cấp 8 cổng Quang SFP Gigabit + 8 cổng Ethernet Gigabit.