Switch công nghiệp IEC61850-3 CS-2404GS-8C

Switch công nghiệp quản lý L3 CS-2404GS-8C chuẩn IEC61850-3 và IEEE1613 gồm 16 cổng Gigabit Ethernet + 8 cổng Gigabit Combo Ethernet + 4 cổng Quang SFP 1000Fx.