Switch công nghiệp IEC61850-3 IPS-803SM

Switch công nghiệp IEC61850-3 IPS-803SM: 8 cổng Ethernet 10/100M + 3 cổng quang SFP Gigabit.