Switch công nghiệp IEC61850-3 8GE+4SFP

RPT-2012G-4F-T-X1 là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp IEC61850-3, cung cấp 8 cổng Ethernet 10/100/1000BASE-TX và 4 cổng quang SFP 1000BASE-X.