Switch công nghiệp IEC61850 MultiLink ML810

ML810 là thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp chuẩn IEC 61850 có chức năng quản lý cấu hình mạng MultiLink Gegridsolutions – USA sản xuất.