Switch công nghiệp IEC 61850-3 IEN-9428-SS

IEN-9428-SS Substation Certified Switches là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp chuẩn IEC 61850-3 dùng cho trạm biến áp (Substation). Được cấp chứng chỉ chứng nhận tiêu chuẩn IEEE 1613 và IEC 61850-3.