Switch công nghiệp iES26GF is5com

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp Switch công nghiệp iES26GF is5com tương thích chuẩn IEC 61850-3, IEEE 1613, cung cấp tối đa 24 cổng Ethernet + 2 cổng Quang.