Switch công nghiệp 61850-3 VCL-MX-XW-2139

VCL-MX-XW-2139 là thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp của hãng Valiant – Ấn Độ sản xuất, thiết bị cung cấp 8 cổng tùy chọn Ethernet điện 10/100Base-Tx hoặc Ethernet Quang 100Base-Fx và 2 cổng Uplink điện 10/100/1000Base-Tx hoặc Ethernet Quang 1000Base-Fx.