Switch công nghiệp chuẩn IEC 61850-3 HFB6128

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp chuẩn IEC-61850 hỗ trợ các giao thức IEC 61850-3 và IEEE 1613.