Switch công nghiệp L2+ 12FE+28SFP ONV-IPS36448FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp L2+, MODEL ONV-IPS36448FM cung cấp 12 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T và 28 cổng quang SFP 100/1000Base-X + 4 cổng uplink SFP+ 1/10G.