Switch công nghiệp L2+ 24Ethernet + 4SFP ONV-IPS36028FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp L2+ ONV-IPS36028FM cung cấp 24 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 4 cổng quang SFP 1/10G.