Switch công nghiệp L3 12FE + 28SFP ONV-IPS38448FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp L3 ONV-IPS38448FM cung cấp 12 cổng GE + 28 cổng SFP Giga và 4 cổng Uplink SFP+ 1/10G.