Switch công nghiệp L3 12FE + 28SFP ONV-IPS38448FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp L3 MODEL ONV-IPS38448FM cung cấp 12 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T và 28 cổng quang SFP 100/1000Base-X và 4 cổng Uplink SFP+ 1/10G.