Switch công nghiệp L3 48FE+4SFP ONV-IPS38048FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp L3 ONV-IPS38048FM cung cấp 48 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T và 4 cổng quang SFP+ 1/10G.