Switch công nghiệp L3 8FE + 24SFP ONV-IPS38368FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp L3 ONV-IPS38368FM cung cấp 8 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T và 24 cổng quang SFP 100/1000M và 4 cổng Uplink SFP+ 1/10G.