Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet 100M ONV-IPS31021F

ONV-IPS31021F là dòng thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp cung cấp 1 cổng quang tùy chọn SC/FC/ST 100M và 1 cổng Ethernet 10/100M.