Switch công nghiệp 1 cổng quang + 2 cổng Ethernet SLX-3ES-2/3

SLX-3ES-2/3 là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp unmanaged cung cấp 2 cổng Ethernet và 1 cổng quang singlemode hoặc multimode.