Switch công nghiệp 2 cổng quang + 4 cổng Ethernet SLX-6ES-4/5

SLX-6ES-4/5 – switch công nghiệp Redlion, cung cấp 6 cổng 10/100M với 4 cổng Ethernet và 2 cổng quang singlemode hoặc multimode.