Switch công nghiệp 2 cổng quang + 4 cổng Ethernet SLX-6RS-4/5

SLX-6RS-4/5 là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý với 4 cổng Ethernet và 2 cổng quang SM hoặc MM.