Switch công nghiệp 1 cổng quang + 4 cổng Ethernet SLX-5ES-2/3

SLX-5ES-2/3 – switch công nghiệp unmanaged Redlion cung cấp 5 cổng 10/100M với 4 cổng Ethernet và 1 cổng quang singlemode hoặc multimode.