Switch công nghiệp 3 cổng quang + 5 cổng Ethernet SLX-8ES-6/7

SLX-8ES-6/7 –  switch công nghiệp Redlion, cung cấp 8 cổng 10/100M với 5 cổng Ethernet và 3 cổng quang singlemode hoặc multimode