Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 4 cổng Ethernet 100M MIEN2205

Switch công nghiệp MIEN2205 cung cấp 1 cổng Quang SC/FC/ST 100M + 4 cổng Ethernet 10/100M