Switch công nghiệp 12 cổng quang 24 cổng Ethernet JHA-MIW4GSC8016H

JHA-MIW4GSC8016H là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý – Managed, cung cấp 4 cổng quang SFP+ 10G, 8 cổng combo SFP/RJ45 và 16 cổng Giga Ethernet.