Switch công nghiệp L2 4 cổng SFP + 16 cổng Ethernet 100M MISCOM7220-4GF

Switch công nghiệp MISCOM7220-4GF cung cấp 4 cổng Uplink Quang SFP Gigabit và 16 cổng 10/100M.