Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 4 cổng SFP MISCOM7212G-4GF-8GT

MISCOM7212G-4GF-8GT là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp cung cấp 4 cổng Uplink Quang SFP Gigabit và 8 cổng Ethernet Gigabit.