Switch công nghiệp L2 4 cổng SFP + 8 cổng GE MISCOM7212G-4GF-8GT

Switch công nghiệp L2 Maiwe MISCOM7212G-4GF-8GT cung cấp 4 cổng Uplink Quang SFP Gigabit và 8 cổng Ethernet Gigabit.