Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 16 cổng Ethernet 100M MIEN2018-2F

MIEN2018-2F là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp Unmanaged cung cấp 2 cổng Quang và 16 cổng Ethernet 10/100M.