Switch công nghiệp L3 48 cổng GE + 4 cổng SFP+ MISCOM8052G-4XGF-48GT

Switch công nghiệp quản lý L3  MAIWE MISCOM8052G-4XGF-48GT cung cấp 48 cổng Giga Ethernet + 4 cổng quang SFP+ 1/10G.