Switch công nghiệp L3 16 cổng GE + 4 cổng SFP MISCOM8220G-4GF-16GT

Switch công nghiệp quản lý L3 MISCOM8220G-4GF-16GT MAIWE cung cấp 16 cổng Giga Ethernet + 4 cổng quang SFP Gigabit.