Switch công nghiệp L2 24 cổng Quang MISCOM7028-4GF-24S

Switch công nghiệp MISCOM7028-4GF-24S cung cấp 4 cổng SFP Gigabit và 24 cổng Ethernet hoặc 24 Quang 10/100M SC/FC/ST SM/MM.