Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 2 cổng Quang MISCOM7210-2GF

MISCOM7210-2GF là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp cung cấp 2 cổng Quang SFP Gigabit và 8 cổng Ethernet 10/100M (tùy chọn 2 cổng quang + 6 cổng Ethernet hoặc 4 cổng quang + 4 cổng Ethernet hoặc 2 cổng dữ liệu RS485).