Switch công nghiệp L2 8 cổng Combo + 20 cổng SFP MISCOM7028GX-20GF-8GC-AD220

Switch công nghiệp L2 MISCOM7028GX-20GF-8GC-AD220 cung cấp 20 cổng Quang SFP Gigabit và 8 cổng combo SFP/RJ45 Gigabit .